דירת CA במגדלי אקירוב | אדריכלות: איריס רוזנהיימר | פיקוח ניהול וביצוע: חנן אריאל

CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA
CA