דירת OA במגדל רמז | אדריכלות: פרנקל אדריכלים | פיקוח: חנן אריאל

OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA
OA