דירת MA במגדלי אקירוב | אדריכלות: איריס רוזנהיימר | פיקוח ניהול וביצוע: חנן אריאל

MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA