דירת SH במגדלי אקירוב | אדריכלות: איריס רוזנהיימר | פיקוח ניהול וביצוע: חנן אריאל

SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH