דירה בטיילת תל אביב Oranim Projects | אדריכלות: איריס רוזנהיימר | פיקוח ניהול וביצוע: חנן אריאל

ORANIM
ORANIM
ORANIM
ORANIM
ORANIM
ORANIM
ORANIM
ORANIM
ORANIM
ORANIM
ORANIM
ORANIM
ORANIM
ORANIM
ORANIM
ORANIM