דירת HA במגדלי אקירוב | אדריכלות: אנג'לה לנציאנו | פיקוח ניהול וביצוע: חנן אריאל

HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA
HA)
HA