דירת RA במגדלי אקירוב | אדריכלות: איריס רוזנהיימר | פיקוח ניהול וביצוע: חנן אריאל

RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA
RA