סביוני רמת אביב | אדריכלות: אנג'לה לנציאנו | פיקוח: חנן אריאל

סביוני רמת אביב
סביוני רמת אביב
סביוני רמת אביב
סביוני רמת אביב
סביוני רמת אביב
סביוני רמת אביב
סביוני רמת אביב
סביוני רמת אביב
סביוני רמת אביב
סביוני רמת אביב